Kā pazīt?

Pazīt īstu bioloģisko pārtiku ir vienkārši – vajadzīgi trīs loģiski soļi.

Termini “bioloģisks” un “ekoloģisks” ir līdzvērtīgi un to lietojumu nosaka EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu.

Tātad, veikalā vai tirgū jums piedāvā bioloģisku vai ekoloģisku produktu. Vai tas ir īsts?

 

1. solis – jāmeklē zaļā ekolapiņa – Eiropas Savienības bioloģiskais marķējums.    

Ja tā NAV →

 

2. solis – jālūdz pārdevējam uzrādīt bioloģisko sertifikātu.

 

Ja gribat precīzi pārbaudīt zemnieku saimniecības vai pārstrādātaja sertifikātu →

 

3.solis – PVD reģistrs

 

Tātad, produkts ir bioloģisks, ja:

  • Uz produkta iepakojuma ir Eiropas Savienības bioloģiskais marķējums - zaļā ekolapiņa.
  • Ja nevari ieraudzīt ekolapiņu, tad prasi uzrādīt sertifikātu, kuru izsniegušas kontrolējošās iestādes – sertifikācijas institūcija „Vides Kvalitāte” vai VSIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”. Sertifikātā jāpievērš uzmanība tam, kuras produktu grupas ir sertificētas – zemnieku saimniecība var audzēt daudz, bet bioloģiski sertificēti ir tikai daļa produkcijas. Vairāk lasi sadaļā BIOLOĢISKAIS SERTIFIKĀTS.
  • Ja tomēr ir šaubas par tirgotāja vai saimniecības sertifikāta uzticamību, to var pārbaudīt Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā. Tajā arī ir atzīmēts, ja atklāti kādi pārkāpumi vai apturēts sertifikāts.
Par bioloģisku vai ekoloģisku pārtiku drīkst saukt tikai tad, ja tai ir piešķirts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts. Tas nozīmē – ja uz pārtikas produkta ir apzīmējums “bioloģisks”, “ekoloģisks”, “bio” vai “eko” – meklējiet zaļo lapiņu! Ja tās nav – neuzķeraties! 

 

 

Padalies