Iepazīsties – ekolapiņa!

 

Tas ir bioloģiskās lauksaimniecības marķējums – ekolapiņa, kas apliecina, ka produkts ir bioloģiski sertificēts. Mūsu – patērētāju – pirmā un galvenā ceļazīme bioloģisko produktu pasaulē. Tā palīdz  mums atšķirt, kuri ir īsti ekoprodukti, un izdarīt informētu izvēli.

 

Ekolapiņa jeb bioloģiskās lauksaimniecības marķējums izskatās vienkāršs. Taču, lai to varētu piešķirt produktam, ir jāiziet stingrs sertifikācijas process. Piešķirtā lapiņa apliecina, ka produkts ražots dabīgā un ilgtspējīgā veidā, saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības un pārstrādes noteikumiem. Tas nozīmē, ka ir pārbaudīta:

 

IZCELSME – kā un kur auguši augi, no kādām sēklām un stādiem tie izauguši, kā un kur auguši lopi, no kurienes saimniecībā nonāk jaunie dzīvnieki un putni.

 

IZSEKOJAMĪBA – visi produkta dzīves cikla posmi ir zināmi, un nepieciešamības gadījumā var izsekot līdz pat tā pirmssākumiem. Pārstrādes produktu gadījumā – var izsekot katras sastāvdaļas izcelsmei.

 

NODALĪŠANA – ja produktu ražo vai pārdod uzņēmums, kuram ir arī parastie produkti, tad sertifikācija pielūko, lai bioloģiskā ražošana un pārdošana tiktu stingri nodalīta un nebūtu riska, ka sajaucas bioloģiskā pārtika un parastā. Nodalīšana iespējama gan telpā – atsevišķas ražošanas līnijas, atsevišķas telpas, gan laikā – atsevišķs laiks, kad tiek ražoti bioloģiskie produkti.

 

Sertificēti ir visi produkta dzīves cikla posmi – sākot no saimniecības līdz veikala plauktam!

 

Ekolapiņa ir Eiropas Savienības marķējums – visiem bioloģiskajiem produktiem, kuri tiek pārdoti Eiropas Savienībā, jābūt marķētiem ar ekolapiņu! Ja produkts ir nācis no citas valsts, tad zem ekolapiņas būs norāde “ārpus ES”. Tātad, arī eko šokolādei un kafijai, ko pārdod Latvijā, jābūt marķētai ar ekolapiņu.

 

EKOLAPIŅAS ANATOMIJA 

Padalies