test

Jautājumi - atbildes

Kā es varu zināt, ka eko produkts, kurš audzēts ārzemēs, ir īsts?
?

Visi produkti, kuri Eiropas savienībā tiek pārdoti kā bioloģiski, ir marķēti ar ES bioloģisko marķējumu – ekolapiņu, un tas nozīmē, ka tie ir pārbaudīti un sertificēti gan izcelsmes zemē, gan Eiropas Savienībā. Tiem ir zināma izcelsme, un var izsekot visiem produkta dzīves cikla posmiem. 

Vai bioloģiskā pārtika var pabarot pasauli?
?

Lai arī pasaulē dominē viedoklis, ka pietiekami daudz pārtikas cilvēcei var nodrošināt tikai ķimizēta un industriāla pārtikas ražošana, kurā izmanto ĢMO un monokultūras, ANO nācis klajā ar ziņojumu, ka pasaules pārtikas sistēmais nepieciešams kļūt ilgtspējīgākai un to var izdarīt, attīstot mazās, bioloģiskās saimniecības. Turklāt - attīstītajās valstīs apmēram 1/3 daļu pārtikas izmet. Līdz ar to nevar teikt, ka pasaulē trūkst pārtikas.  

Vai es varu saindēties, ja ēdu pārtiku, kas nav bioloģiskā?
?

Protams, nē. Pesticīdu atliekvielas, kuras atrodamas konvencionālajā pārtikā neiedarbojas tiešā veidā un tūlīt. Tomēr nav skaidrs, kāda ir to ietekme uz organismu, ja šāda pārtika tiek ēsta sistemātiski un ilgtermiņā, jo dažādās atliekvielas var gan uzkrāties, gan radīt sinerģisku efektu. Tāpēc ir skaidrs, ka ilgtermiņā ēdot bioloģisko pārtiku, organisms būs tīrāks. 

Kas notiek, ja līdzās ir bioloģiskais lauks un kaimiņa konvencionālais lauks, kurš tiek miglots?
?

Bioloģiskie zemnieki šādos gadījumos ievēro buferjoslu, lai agroķīmija no kaimiņa saimniecības nenonāktu viņa produktos. Tomēr, ja kaimiņa lietotie līdzekļi rada pesticīdu atliekvielas arī bioloģiskā zemnieka produktos, tad viņš tos nedrīkst pārdot, pretējā gadījumā var tikt sodīts. 

Kāpēc bioloģiskā pārtika ir dārgāka?
?

Bioloģiskās pārtikas audzēšana prasa vairāk laika, vairāk darba, un tieši roku darba, un to parasti izaudzē nelielos apjomos. Arī bioloģiskā lopbarība ir dārgāka nekā parastā, kurā lielākoties ir ĢMO soja un kukurūza. Līdz ar to bioloģiskā pārtika vienmēr būs dārgāka nekā industriāli audzētā. Tie produkti, kurus ražo lielākos apjomos, piemēram, piena produkti, cenas ziņā arvien vairāk pielīdzinās parastajiem produktiem. Savukārt, iegādājoties produktus no zemniekiem Tiešajā pirkšanā, arī varat ievērojami samazināt savus izdevumus.