RTU aicina kļūt par klimata profesionāļiem un mainīt karjeras attīstību

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika aicina dažādu nozaru profesionāļus līdz 23. aprīlim pieteikties dalībai pasaulē vadošajai mobilitātes programmā «Pioneers into Practice 2020», kas vērsta uz klimata pārmaiņu samazināšanu. Programma dod iespēju iegūt zināšanas par to, kā tuvināt pasauli klimatneitrālai ekonomikai, un pilnveidoties profesionālajā karjerā.

 

Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» izglītības un mobilitātes programmā profesionāļiem apvienojas industrijas pārstāvji, mazie uzņēmumi, augstskolas, pētniecības institūti, valstiskās un nevalstiskās organizācijas. Programma ļauj gūt zināšanas par klimata pārmaiņu ietekmi, to novēršanu, izzināt inovācijas sistemātisko pieeju, pilnveidot prasmes risināt problēmas, strādāt starpdisciplinārās un starptautiskās komandās, salāgojot viedokļus, mazinot kultūratšķirības. Iegūtās prasmes palīdz strukturēt domāšanu, uzlabojot dalībnieku profesionālo sniegumu, meklējot jaunas pieejas darbam un problēmsituāciju risināšanai.

 

«Apmācības man pārkārtoja domāšanu – ļāva saprast, ka, izmantojot sistēmu inovācijas pieeju, es spēšu radīt ko jaunu,» atzīst bioloģe un RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studente Alise Elksne, kura pērn piedalījās programmā. Viņai ir plašas zināšanas par vidi un interese, kā klimatam draudzīgu rīcību pārvērst uzņēmējdarbībā. «Lai atbildība pret vidi nav upuris vai labdarība,» viņa uzsver.

 

RTU Dizaina fabrika jau ceturto gadu aicina interesentus pieteikties programmai, piedāvājot darbseminārus un tiešsaistes apmācības, kouču atbalstu, darbu starpdisciplinārā komandā, izstrādājot risinājumu Latvijas uzņēmumu vai organizāciju vides problēmām, kā arī 2000 eiro stipendija dalībai programmā, kas iekļauj četru līdz sešu nedēļu ilgu praksi kādā no «Pioneers into Practice» dalībvalstu organizācijām Eiropā. Pieteikties programmai – https://pioneers.climate-kic.org

 

Ievadmācības dalībniekiem notiks no 14. līdz 16. maijam. Šogad pirmo reizi RTU Dizaina fabrikaprogrammā uzņems arī Lietuvas profesionāļus, līdz ar to darba valoda būs angļu.

 

Programmā jau piedalījušies ap 30 profesionāļiem, piedāvājot risinājumus, kā samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu plūsmu, veicināt klimatam draudzīgu uzņēmējdarbību Valmierā, izmantot lielos datus vides izmaiņu prognozēšanā Jelgavā, uzlabot sociālo, ekonomisko un vides kvalitāti Rīgā ar jauniem reklāmas stendiemutt. Iegūtās zināšanas dalībniekiem ļāvušas arī attīstīt savu uzņēmējdarbību, līdzdarboties inovatīvu produktu izstrādē, attīstīt zinātnisko darbību utt.

 

RTU Dizaina fabrika aicina pieteikties arī Latvijas uzņēmumus un organizācijas, kas vēlas uzņemt praksē citu Eiropas valstu profesionāļus unsaņemt risinājumus un pieejas, kas var palīdzēt darbībai. Iepriekšējos gados prakses piedāvāja «Grupa 93», «Latvenergo», RTU Cēsu filiāle, Vidzemes Augstskola, Latvijas Hidroekoloģijas institūts, BIO u.c.

 

«EIT Climate-KIC» programmas Latvijā īsteno RTU Dizaina fabrikas «EIT Climate-KIC HUB Latvia». Papildu informācija – www.rtu.lv/climate-kic

 

Plašāk par programmu var uzzināt sazinoties ar EIT CLimate-KIC Hub Latvia projektu vadītāju Santu Krastiņu, tālr. 26498234, [email protected]

Padalies