Ekolapiņas ceļš

 

Kas piešķir ekolapiņu?

Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidota kontroles sistēma, kurā darbjas neatkarīgas valsts vai privātās kontroles institūcijas. Latvijā tadas ir divas – “Vides kvalitāte” un “Sertifikācijas un testēšanas centrs” . Tajās strādā neatkarīgi inspektori, kuri veic pārbaudes saimniecībās un uzņēmumos.

 

Kā piešķir ekolapiņu?

Zemnieks vai ražotājs, kurš vēlas iegūt bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu, iesniedz pieteikumu sertifcēšanas institūcijā. Būtībā tas ir detalizēts un pamatots biznesa plāns bioloģiskajai saimniekošanai vai ražošanai. Pieteikumu izvērtē, un tad dodas uz pārbaudi saimniecībā. Ja viss ir kārtībā, tad tiek noteikts divu gadu pārejas periods, kurā zemnieku saimniecība var kļūt par bioloģisku saimniecību – šajā laikā jāievēro visi bioloģiskās lauksaimniecības kritēriji, bet nevar lietot marķējumu - ekolapiņu.

 

Par sertifikāciju saimniecība vai uzņēmums maksā gada maksu.

 

Latvijā šobrīd sertificētas 3496 saimniecības un 165 pārstrādes uzņēmumi.

 

Kontroles stūrakmeņi

Bioloģiskā sertifikācija ir procesā balstīta kontrole – tā tiek nodrošināts, ka uzraudzība notiek nepārtraukti, nevis tikai ikgadējās pārbaudes laikā.

Vienu reizi gadā notiek pārbaude uz vietas uzņēmumā vai saimniecībā.

Sūdzību gadījumos vai augsta riska uzņēmumos tiek veiktas nepieteiktas ārpuskārtas pārbaudes – laikā, kad varētu pirkt kombikormu vai minerālmēslus vai arī miglot ar neatļautām vielām.

 

Kā notiek pārbaudes?

Inspektors novērtē saimniecību klātienē – apskata laukus, novēro, vai nav tehnoloģiju pēdas, ko varētu atstāt agroķimikāliju smidzināšanas tehnika, vai tiek ievērota augu seka, kā tiek turēti lopi, kā tiek glabāti graudi un cita produkcija utt.

Tad inspektors dodas pārbaudīt dokumentus un grāmatvedību – vai pārdotie apjomi saskan ar ražotajiem, vai nav iepirkti neatļauti preparāti, minerālmēsli, dzīvnieku barība utt.

Izlases kārtībā tiek pārbaudīti produkti – piens, medus, dārzeņi, augļi, graudaugi. Analīzes veic BIOR – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts.

 

Kontrole no A-Z

Bioloģiskos lauksaimniekus pārbauda arī:

  • Valsts augu aizsardzības dienests – ņem augsnes paraugus, augu paraugus.
  • Pārtikas un veterinārais dienests
  • Lauku atbalsta dienests, kas administrē lauksaimniecības subsīdijas

 

Ja pārbaude atklāj pārkāpumus

Tiek izteikts brīdinājums un noteikts pārbaudes laiks, uz kuru apturēta sertifikāta darbība – izteiktos brīdinājumus var redzēt šeit [links]. 2013. gadā atklātas 50 neatbilstības.

Ja pārkāpumi turpinās, tad sertifikātu atņem, turklāt zemniekiem jāatmaksā iepriekšējā periodā saņemtās ES subsīdijas.

 

Padalies