Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā

Viss sākās ar dažiem entuziastiem

Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā sākās līdz ar Atmodas tuvošanos, kad kolhozu sistēmas vidū radās netradicionāli domājošu saimniekotāju grupiņa. To vidū bija gan lauksaimnieki, gan zinātnieki, un, atveroties robežām, viņiem bija iespēja doties uz Vāciju un uzzināt, kā tur saimnieko cilvēki, kuri vadās pēc dabas likumiem. Pirmā iepazīšanās ar vācu lauksaimniekiem, kas saimniekoja ar dabiskām metodēm, radīja pavērsienu, ieviļņoja domāšanu, un entuziastu grupa aizsāka Latvijas bioloģisko lauksaimniecību, atklājot no jauna senču pieredzi un apvienojot to ar jaunievedumiem – tā, lai saimniekošana būtu bioloģiski tīra un videi draudzīga. Toreiz, pirms 25 gadiem, tie bija daži desmiti cilvēku, kuri uzskatīja, ka saimiekošanas pamats ir godprātīga attieksme pret augsni, augiem, dzīvniekiem un vidi kopumā.

 

Līdz 2004. gadam Latvijā bija jau vairāk kā 1000 bioloģiski sertificētas saimniecības. Iestāšanās ES deva jaunu stimulu bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai, jo zemnieku saimniecības varēja saņemt lielāku atbalstu. Tā 2005. gadā bija jau gandrīz 3000 bioloģiskās saimniecības, 2009. gadā – ap 4000 saimniecību.

 

Šodien – Latvija starp TOP5 Eiropas Savienībā

 

Daudz bioloģiski sertificēto saimniecību

Bioloģiski sertificēto saimniecību skaits 2013. gadā – 3473.

Tās attīstījušās vai izveidojušās pēdējo 10 gadu laikā.

 

Zaļie novadi

Palūkojoties uz Latvijas novadiem, ir daži, kuri ir īpaši “zaļi” – Jaunpiebalgas novadā 53% lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem bioloģiski apsaimniekotas platības, Kokneses novadā – 42%, Vārkavas novadā – 40%. Visvairāk bioloģisko saimniecību un bioloģiski apsaimniekotu platību ir Vidzemē.

 

Palielinās bioloģiski sertificētās platības

Bioloģiski sertificētā lauksaimniecības zeme 2013. gadā - 200 433 ha jeb aptuveni 11 % no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības valstī. Pēc šī rādītāja Latvija ir augstajā 5.vietā starp Eiropas savienības valstīm. Pēdējā gada laikā bioloģiski sertificētās platības ir palielinājušās par 2,5%.

 

Visvairāk tiek audzēti bioloģiskie graudaugi un saražots bioloģiskais piens

Vislielākās bioloģiski sertificētās platības 2013. gadā, līdzīgi kā iepriekšējos gados, aizņēma graudaugi 28 tūkst. ha, t.i., 4,8% no graudaugu kopējās platības valstī, bet graudu raža bija 50,9 tūkst. t, kas ir 2,6% no graudu kopējās ražas valstī.

Bioloģiskajās saimniecībās dominējošā lopkopības nozare ir piensaimniecība un 2013. gadā tika saražots ap 69,6 tūkstoši tonnu piena, no kurām 69 tūkstoši bija govs piens, bet 0,5 tūkstoši tonnu - kazas piens.

No visa Latvijā saražotā medus 13,6% ir bioloģiskais, bet no visa Latvijas piena bioloģiskais ir 7,6%

 

Pieaug pārstrādes uzņēmumu skaits un arvien vairāk bioloģiski saražotās produkcijas nonāk tirgū

2013. gadā Latvijā bija 192 bioloģiskās pārstrādes uzņēmumi - pēdējo četru gadu laikā šis skaits ir vairāk kā dubultojies.

Visvairāk kā bioloģiskā produkcija tiek pārdoti bioloģiski saražotie kartupeļi, medus, graudaugi, dārzeņi, un vistu olas.

2013.gadā piena pārstrāde pieaugusi divas reizes.

 

Attīstās bioloģisko produktu eksports

2013. gadā uzsākts bioloģisko graudu un cietes eksports uz trešajām valstīm – ASV, kā arī bioloģiski pārstrādāto sulu eksports uz ASV.  

 

Bioloģiski sertificējas arī veikali un ēdinātāji

Latvijā ir arī vairāk kā 20 bioloģiski sertifcēti veikali, tridzniecības vietas un noliktavas, kā arī viens bioloģiski sertificēts ēdinātājs.

 

“Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā iekustējās lēni, attīstījās pamazām, taču nu jau var teikt, ka tā kļūst par nozīmīgu Latvijas iezīmi, tāpat arī kļūst pazīstama un pašsaprotama patērētājam. Bioloģiskā lauksaimniecība, bioloģiskā pārtika – tas ir loģiski.” (Gustavs Norkārklis, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs)

 

Padalies