Domā loģiski, radi bio!

 

KONKURSS BIOLOĢISKĀS PĀRTIKAS IZMANTOŠANAS VEICINĀŠANAI PROFESIONĀLO SKOLU AUDZĒKŅIEM

 

NOLIKUMS

 

(topošajiem ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem un pavāriem)

 

Mērķis

 1. Veidot topošo pavāru, ēdināšanas pakalpojumu speciālistu izpratni par bioloģisko pārtiku, bioloģiskās lauksaimniecības pamata principiem, bioloģiskās pārtikas atšķirībām, lai veidotu stabilu jēdzinisko pamatu viņu tālākajam profesionālajam darbam.
 2. Sekmēt topošo pavāru un ēdināšanas pakalpojumu speciālistu prasmi veidot mūsdienīgu un radošu ēdienkarti, kas ir saskaņā ar šobrīd pasaulē aktuālajiem pārtikas un gatavošanas principiem – sezonāla, bioloģiska, vietēja pārtika, tradicionālie pārtikas produkti mūsdienīgā pasniegšanas veidā.
 3. Saskaņā ar šīm zināšanām un mūsdienu Latvijas garšas principiem izveidot vienas nedēļas ēdienkarti sākumskolas skolēniem.

 

Laiks un vieta

Konkurss sākas 2016.gada 6. aprīlī. Konkursa fināls un dalībnieku apbalvošana notiek 2016. gada 25. maijā plkst. 14:00 Rīgā, Rīgas Tūrisma un Radošās industrijas tehnikumā, Nīcgales ielā 26. 

 

Organizatori

Konkursu organizē Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (turpmāk “Asociācija”) projekta “Bio par mums” ietvaros kā kampaņas “BioLoģiski!” aktivitāti “Sadarbība ar Latvijas skolām zināšanu par bioloģiskās lauksaimniecības produktiem veidošanai” sadarbībā ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu. 

 

Dalībnieki

Latvijas profesionālo izglītības iestāžu izglītojamie – topošie pavāri un ēdināšanas pakalpojumu speciālisti individuāli vai komandās līdz 3 cilvēkiem.

 

Noteikumi

 

Darba uzdevums: izstrādāt vienas nedēļas ēdienkarti sākumskolas audzēkņu ēdināšanai skolā. Ēdienkartes apraksts sastāv no:

 • ēdienu uzskaites, tehnoloģiskās kartes,
 • produktu izvēles pamatojuma,
 • produktu piegādātāju izvēles pamatojuma,
 • produktu izcelsmes (bioloģiskā/nebioloģiskā)
 • aprakstošās daļas, kas parāda ēdienkartes veidotāju plašāku pamatojumu tieši šādas ēdienkartes veidošanai.

Konkursa posmi:

1. posms – elektronisks pieteikums dalībai konkursā līdz 2016.gada 27.aprīlim, norādot: komandas nosaukumu; dalībnieku vārdus, uzvārdus; mācību iestādes nosaukumu un apgūstamo specialitāti. Pieteikuma forma. 

2. posms – elektroniski iesūtīts darba uzdevums līdz 2016. gada 4. maijam uz e-pastu [email protected].

3. posms – iesūtīto darbu izvērtēšana, finālistu noteikšana, konkursa dalībnieku informēšana par pirmās kārtas rezultātiem līdz 2016.gada 18.maijam.

4. posms – klātienes uzdevums, kurā dalībnieki prezentē žūrijai detalizēti izstrādātu recepti vienas dienas ēdienkartes ēdieniem, pagatavojot to. Viktorīna ar jautājumiem par bioloģisko lauksaimniecību. Uzvarētāju noteikšana, apbalvošana.

Šī posma realizācijai fināla dalībnieki saņems līdzfinansējumu nepieciešamo produktu iegādei un nokļūšanai uz fināla norises vietu.

 

Pirmās kārtas darba uzdevuma vērtēšanas kritēriji (punktu īpatsvars no maksimālā 50 punktu skaita):

 1. Bioloģisko produktu īpatsvars ēdienkartē (līdz 15 punktiem)
 2. Sava reģiona produktu izmantošana (līdz 15 punktiem)
 3. Ēdienkartes pamatojums (līdz 10 punktiem)
 4. Ēdienkartes atbilstība MK noteikumos noteiktajai uzturvērtībai sākumsskolas skolēnu ēdināšanai (līdz 10 punktiem).

Fināla vērtēšanas kritēriji (punktu īpatsvars no maksimālā 100 punktu skaita):

 1. Bioloģisko produktu īpatsvars ēdienkartē (līdz 15 punktiem)
 2. Sava reģiona produktu izmantošana (līdz 15 punktiem)
 3. Ēdienkartes pamatojums (līdz 10 punktiem)
 4. Ēdienkartes atbilstība MK noteikumos noteiktajai uzturvērtībai sākumsskolas skolēnu ēdināšanai (līdz 10 punktiem)
 5. Ēdienkartes pagatavošanas izmaksas (līdz 10 punktiem)
 6. Ēdienkartes atbilstība mūsdienu Latvijas garšas principiem (līdz 15 punktiem)
 7. Ēdiena vizuālais noformējums un atbilstība sākumsskolas skolēnu ekspektācijām (līdz 15 punktiem)
 8. Zināšanas par bioloģisku pārtiku (līdz 10 punktiem).

Konkursa žūrija:

 • Ingmārs Ladigs – atzīts pavārs ar ilgstošu pieredzi bioloģiskās pārtikas izmantošanā;
 • Liene Sondore - uztura speciāliste ar pieredzi sākumsskolas ēdienkāršu izstrādē;  
 • Jana Simanovska – bioloģiskās pārtikas eksperts;
 • Gustavs Norkārklis – Latvijas Bioloģiskās Lauksaimniecības Asociācijas pārstāvis;
 • Līga Andžāne – bloga par veselīgu dzīvesveidu un uzturu “Happy Whispers” autore;
 • Sākumskolas audzēkņi Lauras Grēviņas vadībā – bloga “Viensplusviens” autore.

 

Apbalvošana: periodiskā literatūra par mūsdienīgas ēdienkartes veidošanu visiem fināla dalībniekiem; profesionāli virtuves rīki 3 laureātiem; meistarklases pie vadošajiem Latvijas pavāriem 3 laureātiem. Veicināšanas balvas 3 laureātu pasniedzējiem.

 

Finansējums: Konkurss tiek īstenots projekta “Bio par mums” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Eiropas Savienība un LR Zemkopības ministrija.

 

Citi noteikumi:

Konkursa fināls tiks fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli tiks ievietoti www.biologiski.lv, kā arī Bioloģiski Facebook lapā, kā arī tiks izmantoti konkursa norises atspoguļošanai plašsaziņas līdzekļos.

Izglītības iestāde saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un organizētajos pasākumos” 3.9. punktu nosaka atbildīgo personu par dalībnieku sabiedrībā pieņemto uzvedības normu ievērošanu, kā arī drošības un veselības saglabāšanu ceļā uz konkursa finālu un tā laikā.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam, zvanīt 29429391 vai rakstīt [email protected] konkursa projekta vadītājai Līgai Ansonei.

Padalies